Som tidningsformgivare eller redigerare arbetar du i princip alltid i flersidiga dokument, indelade i sektioner och kanske även i "grids" med begränsningar i sidantalet. Det ställer krav på allt från typografisk kunskap, förståelse för läsbarhet, till kunskap om baslinjeraster, rutsystem, mallar, biblioteksobjekt och återanvändande av grafiska element.

Redaktörer, journalister och annonser är också del av flödet och du behöver kunna ta emot en mängd format och anpassa dessa.
Många utbildningar inom detta segment är fokuserade på att bygga bra tidningsmallar, skapa fungerande formatmallar och skapa bibliotek med grafiska element som är återkommande.

Några exempel på kunder inom detta segment vi hjälp under åren:
Appelberg
Emma Publishing
Sveriges Radio, Radiotidningen
SAS, Season och Up&Go
Svenska Golfförbundet
Föreningen Skogen, Tidningen Skogen

Är du intresserad av att få rådgivning eller en demo kring detta så maila eller ring Ulrika Billström på 0733-85 9494.

Här listar vi typiska utbildningar för tidningsförlag. Skicka oss en intresseanmäla så hör vi av oss till dig.

InDesign, uppdatera och förbättra befintliga mallar
InDesign, fördjupning i mallsidor och formatmallar
InCopy CrossTalk för redaktörer
Demonstration av InCopy CrossTalk för tidningsproduktion.