Behöver ni en extra resurs tillfälligt eller på mer regelbunden basis så kan vi hjälpa till. Våra konsulter har har lång och bred erfarenhet från produktion och kan naturligtvis arbetsredskapen mycket bra.

Småskalig konsultverksamhet
Vår konsultverksamhet är småskalig och flexibel. Vi lyssnar till kundens behov och anpassar oss till behovet. Vi är noga med att inte ta på oss något vi inte har kompetens till.

Mallproduktion
Vid flera tillfällen har vi hjälp våra kunder med att skapa bra mallar. Bra mallar underlättar de flesta större produktioner. I vissa fall kanske det är era kunder som ska använda mallar vilket ställer extra kvalitetskrav. Hör av dig för att veta mer.

Kontakta mig, jag vill veta mer!