IT Profil erbjuder utbildningar, tjänster och produktion inom publishing. Vår främsta kundgrupp är reklambyråer, tidningsförlag, bokförlag och inhouse-avdelningar.

Utbildning
Vår målsättning är att vara kompetenta, flexibla och snabba. Behöver du en utbildning så ska den vara anpassad efter era behov, läraren ska vara kompetent och pedagogisk och ha förståelse för hur er produktion fungerar. Utbildningens primära mål är att ge kunskaper som förbättrar arbetet i dagliga produktionen men den ska också vara rolig och inspirerande.

Support
Programsupport och hjälp i produktionen är två vanligt efterfrågade tjänster. Runt en produktion händer saker; dokument går sönder, funktioner är svåra att finna och lösningen på problem kan tyckas långt borta. Vi supportar både Ad Hoc och enligt avtal om så önskas.

Produktion
Som ett ytterligare komplement kan vi hjälpa till i regelrätt produktion. Det kan vara mindre projekt eller över en längre tid. Våra utbildningskonsulter har stor erfarenhet från produktion och kan programvarorna mycket bra.

Demos och seminarium
Vi kan visa dina kunder nya arbetssätt som ni önskar implementera. Kanske ska årsredovisningsproduktionen moderniseras och ni behöver hjälp med att se över vilka alternativ som finns samt att visa detta för era kunder. Vi hjälper er!

Välkommen att kontakta oss på IT Profil!