Ansvarig för utbildningar, tjänster och produktion:

Ulrika Billström

Mail: ulrika@itprofil.se
Telefon: 0733-85 94 94

Affärsansvarig:

Tomas Andersson

Mail: tomas@itprofil.se
Telefon: 0706-577 868

Ansvarig för ekonomi och adminstration:

Magnus Lundquist

Mail: magnus@itprofil.se
Telefon: 0705-88 30 33