Formatmallar och mallsidor i InDesign CS4
Använder du InDesign som ditt dagliga verktyg? Gå denna utbildning och lär dig hur formatmallar verkligen fungerar och hur de kan underlätta ditt dagliga arbete. Du lär dig skillnader på stycke- och teckenformat. Vi skapar kapslade format, arbetar med nästa format, gör riktiga punkt- och nummerlistor, infogar GREP-sökningar, olika baslinjeraster, hämta och synka formatmallar samt sök och ersätt med formatmallar. Vi arbetar med objektformat och sidmallar, hierarkiska mallar, pagina, avsnitt och olika typer av numrering. Det här är en utbildningen för dig som vill bli riktigt vass i InDesign. Tempot är högt med många praktiska övningar.

Nivå: Fördjupning
Längd: 08.30-12.30
Plattform: Mac eller PC
Datum: 6 maj
Pris: 2 695 kr

I utbildningen ingår förmiddagsfika.

Boka mig på formatmalls-utbildningen: