Hjälp med produktion? Våra konsulter har lång och bred erfarenhet från produktion och kan naturligtvis arbetsredskapen mycket bra. Har ni behov av en extra resurs i produktionen så kontakta oss!
Hyr in en originalare några timmar, dagar eller veckor.
Känner du inte igen vårt namn? Tidigare hette vi High men numera IT Profil. Nästan samma trupp, men med vissa förändringar på ekonomi- och administrationsavdelningen.
Våra utbildningar har under åren utvecklats. Vi för inte lika många schemalagda utbildningar då efterfrågan minskat. De flesta vill ha korta, anpassade utbildningar, i egna lokaler, med egna projekt som utgångspunkt. Detta tycker vi är bra och har anammat. Ingen utbildning är för kort eller har för få deltagare. Behöver du en timmes fördjupning i InDesign? Det kan ge mycket mer än du anar; kunskap, inspiration och nytändning!

Några schemalagda utbildningar rullar dock alltid. Vi väljer ut det vi ser ett behov av på marknaden. Du hittar dessa till höger vid "På G". Välkommen!

Jobba mindre men få mer gjort!
Det är inte alltid helt enkelt att veta om ens arbetsmetod i programmen är bra och vart man har sina kunskapsluckor. Vi har metoder, kunskap och erfarehet att hitta rätt nivå och innehåll just för dig.